Werkbijeenkomst 'aan de slag met praktijkgerichte programma's'

PGP Algemeen
  • incompany

Een werkbijeenkomst van een dagdeel waarbij je met een deel van je eigen team onder deskundige leiding concreet aan de slag gaat met een actieplan voor de invoering van een praktijkgericht programma op jouw school.

  • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 77 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
4
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
praktijkgerichte programma's nieuwe leerweg

Inhoud
Deze werkbijeenkomst is bedoeld voor scholen die aan het begin staan van de invoering van een praktijkgericht programma op hun school. Met een kleine groep ‘kartrekkers’ van de school ga je actief aan de slag rond de belangrijkste thema’s voor de invoering van een praktijkgerichte programma’s. Het resultaat is een concreet eerste actieplan voor de komende periode.


Programma
Na afloop van de werkbijeenkomst:  • is het duidelijk wat de huidige kaders zijn rond de praktijkgerichte programma's;

  • is de essentie van de praktijkgerichte programma’s helder;

  • is verkend welke praktijkgerichte programma’s passend zijn voor de school;

  • heeft de school zijn ambitie geformuleerd rond de invoering van een praktijkgericht programma;

  • heeft de school zijn belangrijkste ontwikkelpunten bepaald;

  • is het gesprek gevoerd over de belangrijkste vragen rond de invoering;

  • ligt er een eerste actieplan voor de komende periode.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
organisatie
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kun je contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
50 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

Opmerkingen:

De werkbijeenkomst wordt incompany verzorgd voor een groep van 5 tot 12 deelnemers. Betrokkenheid van een leidinggevende is hierbij een voorwaarde. 

De kosten zijn in totaal € 450,-. 


Wijzigingen in training doorgeven