Aan de slag met de nieuwe leerweg

Janna Oldenbeuving is teamleider TL en mavo aan het Vincent van Gogh College (locatie Salland) in Assen. Samen met haar team volgde ze onlangs de werkbijeenkomst ‘Aan de slag met de nieuwe leerweg’.

Waarom volgde je deze workshop?

“Ik weet dat de nieuwe leerweg eraan komt en had behoefte aan een oriënterende bijeenkomst samen met het team. Bijscholing vmbo had net deze training bedacht, dus dat sloot mooi aan. De workshop begon met een informerend gedeelte over de nieuwe leerweg: wat houdt die precies in, wat is de stand van zaken? Vervolgens gingen we in groepen aan de slag. Wat betekent de introductie van de nieuwe leerweg voor onze school, hoe past het binnen onze visie en wat willen we ermee bereiken? Er deden veertien collega’s mee.”

Waarom vond je het belangrijk om deze workshop samen met je team te doen?

“Ik werk nu een jaar op het Van Gogh College en kreeg dit nog als tip van de teamleider op mijn oude school: ‘Als teamleider moet je eigenlijk tegelijk leren met je team, anders gaat iedereen ervan uit dat jij alle kennis al hebt’. Het was inderdaad heel fijn dat ik nu zelf ook gewoon deelnemer was aan de werkbijeenkomst. Daardoor hoefde ik niet op de tijd te letten of het proces in de gaten te houden, maar kon ik me echt op de inhoud richten, meedenken en verdiepingsvragen stellen. Het versterkte het gevoel: dit is iets van óns, en niet alleen van mij.

Ik heb ook genoten van de gesprekken met mijn collega’s. We waren echt vol bezieling aan het praten over wat we met onze leerlingen willen bereiken. Prachtig.”

Wat zijn belangrijke vragen voor jullie school, als het gaat om de nieuwe leerweg?

“Wij hebben op dit moment een TL én een mavo. De TL-leerlingen volgen al een praktijkgericht vak, de mavo-leerlingen krijgen zeven theorievakken. Met de komst van de nieuwe leerweg gaat ook de mavo een praktijkgericht vak doen, dan valt eigenlijk het systeem in duigen. Waar zit dan het onderscheid? Is er dan eigenlijk nog wel een onderscheid, en waarom dan?

De aandacht gaat trouwens al snel naar het praktijkgerichte vak, maar ik zou het jammer vinden als het gesprek alleen daarover zou gaan. Dit is geen nieuw vak, het is een hele nieuwe leerweg. Ik wil daarom dat we die nieuwe leerweg onderdeel maken van onze visie op onderwijs. Die ruimte ís er. We werken bijvoorbeeld met dakpanklassen en uitgestelde keuzen, zodat leerlingen de tijd hebben om hun plek te vinden en te ontdekken wat bij hen past. We willen dat onze leerlingen een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, en een realistische kijk op de wereld hebben. Ik denk dat onze ideeën genoeg input geven om de nieuwe leerweg vorm te geven op een manier die bij de school past.”

Wat zijn voor jullie school de vervolgstappen?

“We hebben nu een checklist voor hoe we verder kunnen gaan, maar ik wil voorkomen dat we meteen in de actiemodus schieten. Ik wil juist eerst even vertragen en het proces dat we tijdens deze workshop hebben doorlopen, ook doen met het héle team. Dus samen nadenken over de pijlers onder onze visie: wat willen we bereiken, waar staan we voor, hoe passen we de nieuwe leerweg in in het idee dat wij hebben voor ons onderwijs?

Het cohort leerlingen dat volgend schooljaar gaat beginnen, krijgt in klas drie te maken met het praktijkgerichte programma van de nieuwe leerweg. We hebben dus voldoende tijd om ons goed voor te bereiden, zodat de overgang naar de nieuwe leerweg straks naadloos verloopt. Het is ook fijn om een gevoel van controle te hebben, zodat het niet straks ineens met stoom en kokend water hoeft. Deze werkbijeenkomst is een mooie eerste stap om, samen met je team, de goeie weg op te gaan.”

Ook belangstelling?

Meer informatie over de werkbijeenkomst Aan de slag met de nieuwe leerweg vindt u op Bijscholingvmbo.nl.