Online introductiebijeenkomst over de nieuwe leerweg

Marcel de Jong is teamleider bovenbouw vmbo-mavo op OSG de Hogeberg in Den Burg, op Texel. Hij woonde onlangs de online introductiebijeenkomst bij over de nieuwe leerweg.

De aanleiding om zich in te schrijven voor de introductiebijeenkomst voor de nieuwe leerweg was simpel: “We weten dat er iets te gebeuren staat en als teamleider zal ik daar een grote rol in spelen. Ik kwam dus vooral voor informatie, maar daarnaast was ik ook benieuwd hoe andere scholen erin stonden.”

Voldeed de bijeenkomst aan je verwachtingen?

“Zeker. Het fijne van zo’n introductiebijeenkomst is dat je echt de meest actuele informatie hoort. Ik had me al ingelezen en ook al een paar gesprekken gehad met pilotscholen in mijn netwerk, maar sommige dingen bleven toch onduidelijk. Bijvoorbeeld: het praktijkgerichte programma wordt geschreven op 320 uur, maar als school ben je vrij in hoe je daarmee omgaat. Hoe moet je dat interpreteren? Dat werd duidelijk uitgelegd: als je denkt dat je het examenprogramma in minder uren kunt behandelen, mag dat ook. Wat ik ook een geruststelling vond: het is niet ’het móet samen met bedrijven’ maar ‘het moet zoveel mogelijk samen met bedrijven’.
Ik merkte in de gesprekken in de break-out rooms dat er ook bij andere scholen wel enige terughoudendheid is. Er wordt van alles verwacht van de scholen, terwijl de voordelen vaak nog niet helemaal duidelijk zijn. Het is ook véél, wat er op je afkomt. Onze leerlingcoördinator was ook bij de bijeenkomst en zei na afloop: ‘Zo, daar gaan we nog een flinke kluif aan hebben!’”

Waar zit hem dat in?

“Bijvoorbeeld: de mavoleerlingen krijgen straks een praktijkvak, maar ze hebben nog steeds alle avo-vakken. We zijn een brede schoolgemeenschap met 635 leerlingen en een klein team, dus we moeten creatief gaan puzzelen op de lessentabel, als we niet willen dat alle leerlingen elke dag tot vier uur op school zitten. En hoe gaat het met de opstroom naar de havo? Een derde van onze mavoleerlingen kiest die route. Als zij een avo-vak minder hebben, moeten we gaan bijspijkeren en misschien iets met een summerschool gaan organiseren. De grootste uitdaging wordt denk ik om de middenstand mee te krijgen en voldoende praktische opdrachten te bedenken, op zo’n manier dat je niet voor elke groep leerlingen weer nieuwe opdrachten moet verzinnen.”

Heb je al ideeën over hoe je het praktijkgerichte programma gaat vormgeven?

“Wij draaien het profiel Dienstverlening en Producten, het meest logisch is om dat verder uit te breiden. Ik denk dat er in de richting van techniek en technologie voor ons het meest te winnen is. Installeren, monteren, fietstechniek, daar is hier op het eiland ook echt vraag naar. We hebben gelukkig bedrijven in ons netwerk die graag willen meedenken.
Tot nu toe leefde het onderwerp hier op school trouwens nog helemaal niet. We zijn er nu wel mee bezig, maar voor veel collega’s lijkt het nog ver weg en weinig concreet. Ik was daarom ook heel blij om te horen dat er vanuit het platform D&P voorbeelden gaan komen, en dat pilotscholen zich er ook aan gecommitteerd hebben dat ze dingen met andere scholen gaan delen. Daar heb ik ook mijn hoop op gevestigd.”

Hoe gaan jullie nu verder?

“Ik ga nu eerst een werkgroep samenstellen met onder meer de decaan, een praktijkdocent en in ieder geval iemand met kwaliteiten om lesmateriaal te ontwikkelen. Vervolgens gaan we een plan schrijven:  wat komt er op ons af en wat hebben we de komende tijd nodig? Volgend schooljaar gaan we onderzoeken waar we de lesmaterialen vandaan kunnen halen, of dat we zelf materiaal gaan samenstellen. Mijn streven is om in het schooljaar 2023-2024 met het praktijkgerichte programma te starten. Dan hebben we een jaar de tijd om ervaring op te doen en waar nodig bij te sturen, voordat het officieel van start gaat. Intussen hou ik het aanbod aan cursussen en trainingen over de nieuwe leerweg in de gaten. Er komt veel op ons af, dan is het fijn dat dit soort dingen georganiseerd worden.”

Ook belangstelling?

Meer informatie over de Online introductiebijeenkomst over de nieuwe leerweg vindt u op Bijscholingvmbo.nl.